Dopřejme všem dětem obědvat se svými kamarády

Oběd je důležitou součástí denního režimu, a to zvláště u dětí. Vynechání či nahrazování oběda nějakým domácím sendvičem není pro dítě a jeho schopnost soustředit se a vydávat ve škole nejlepší výkon zcela dobré. Ale především zde nejde jen o plné břicho, ale také o určité osvojení si pravidel stolování a zejména o správnou socializaci dítěte, o jeho začlenění mezi kamarády, vrstevníky, se kterými tráví ve škole celé dny. Vždyť právě v jídelně se odehrává mezi spolužáky to nejdůležitější, domlouvají se různé společné hry a strategie, utvrzuje se kamarádství a vznikají tak mezi dětmi méně či více silná pouta. Když některé dítě na obědy nechodí, mnohem hůře se mu hledá cesta mezi ostatní kamarády a v horším případě se dané dítě může stát i terčem posměchu.
dívka u tabule 
Pomoc znevýhodněným rodinám nabízí nejen stát, ale také obecně prospěšná společnost Women for Women, která se kromě projektu Obědy pro děti věnuje především ženám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.
 
A jak pomoc probíhá?
 
Organizace vyhlašuje každoročně výběrové řízení na následující školní rok, kde mohou o podporu žádat základní školy a školní jídelny. Ty spolu s rodiči vyberou do projektu jednotlivé děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit zabezpečit jim každodenní obědy ve škole. Organizace Women for Women pak vybere konkrétní děti a poskytne jim prostřednictvím škol finanční prostředky právě na pokrytí obědového stravování.
školní oběd 
Projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a z různých soukromých zdrojů. Přispívají nejen soukromé firmy, ale také např. rodič, jejichž dítě chodí s jedincem zapojeným do projektu do školy. Přispět může kdokoliv. Pokud byste měli také zájem podpořit tento projekt, není nic snažšího než tak učinit třeba prostřednictvím školy ve vašem okolí, a tak vůbec nemusíte pochybovat o tom, kde váš příspěvek skončil.

4.5/5 - (4 votes)