Nepřehlťme naše děti

Při nástupu dítěte do školy rodiče často vybírají zájmové kroužky, kterými by dítě vhodně naplnilo svůj volný čas. Žáci na prvním stupni základní školy ještě pořádně neví, kam mohou chodit, jak tyto volnočasové aktivity probíhají a zda se jim tam bude líbit. Proto je potřeba si s potomky doma sednout a probrat všechny jejich možnosti.
trenink baletek.jpg
Je dobré, aby dítě po skončení školy dělalo něco užitečného. Proto na něj můžeme částečně tlačit, ale nesmíme zapomínat na to, že potřebuje i čas pro sebe, ve kterém si bude organizovat své plány samo. Žáci ve škole neustále zažívají stres a učitelé po nich pořád něco vyžadují. Musí zažít i pocit volnosti, kdy nemusí poslouchat ničí příkazy a zákazy. Čas, ve kterém si ode všeho odpočine. Naopak není ani dobré nechat dítě, ať si dělá, co chce. Kroužky děti rozvíjí a hlavně socializují.
Jak kroužky vybírat?
· Důležité je spolurozhodování.Nenechávejme rozhodnutí pouze na dítěti, protože je ještě malé, nerozumné a potřebuje s tímto pomoci. Také bychom ale neměli jeho volný čas organizovat sami.
· Respektujme individualitu dětí.To že chceme, ať dítě tančí neznamená, že to samo chce. Navíc každý je talentovaný na něco jiného. Proto se dívejme na to, v čem by náš potomek mohl alespoň trochu vynikat. Jestli od malička často a rád kreslí, proč ho nenasměrovat touto cestou?
· Kroužek by měl dítě hlavně bavit.Přečtěte si , zda se k těmto aktivitám rád vrací. Místo, kde vybije svou přebytečnou energii, uvolní se, nemyslí na své starosti a na chvíli vypne. Volný čas je doba, kdy lidem končí všechny povinnosti, ať už školní, pracovní nebo povinnosti v domácnosti. V tomto čase relaxujeme, odpočíváme, kompenzujeme si to, co nemáme ve škole nebo v práci, a hlavně děláme věci, které nás baví, naplňují a seberealizují. Zájmové kroužky by měly děti bavit a rozvíjet jejich schopnosti, měly by být součástí volného času, a ne povinností, kterou musí splnit.
dítě plave.jpg
· Nebuďme příliš ambiciózní.Ambiciózní rodiče chtějí svého potomka vychovat k co největším výkonům prostřednictvím neustálého trénování, procvičováním a kritikou. Své děti umisťují do mnoha kroužků, přičemž na ně tlačí, aby v nich byly nejlepší. To ale bývá často kontraproduktivní. Dítě je při tomto přístupu velice přetížené, stresované, a proto má i horší výsledky. Může zažívat pocity méněcennosti, které dojdou až do deprese.
· Neplňme si prostřednictvím dítěte své dětské sny a touhy.
· Podporujme dítě ve všem, co chce dělat a motivujme ho k činnostem.