Dlažbu z kamene by měl pokládat odborník

Obklady z keramické dlažby se provádí v současné době především na vrstvu speciálního lepidla, ale jestliže se rozhodujeme provádět pokládku chodníku z kamenných kvádrů, můžeme zvolit dva základní způsoby. Buď je lepit podobně jako keramiku, anebo je vkládat na zhutnělou vrstvu zeminy a štěrkové drenáže metodou tzv. na sucho.

dlažební kostky

Pokládka na sucho

Suchý způsob pokládky dlažby z kamene je prováděn po staletí a rozhodně není žádným kompromisním nouzovým řešením ve srovnání s dlážděním do betonu nebo lepidla. Tuto technologii lidé znali již ve starověku a ve srovnání s mokrým způsobem je v mnoha ohledech výhodnější.

Jednou z předností je snadná výměna poškozeného kusu za nový. Dále je v těchto místech vytvořena drenáž, která bez problémů odvádí vodu, a není třeba řešit odpadní podzemní kanál, či dokonce drenážní systém.

Pokládka je však mnohem náročnější na přípravu. Nejprve je třeba vyhloubit ve svrchní vrstvě zeminy dostatečně silnou škálu pro štěrk a písek a dno zeminy je nutné stlačit vibračním deskovým zhutňovačem. Jakmile je zemina dostatečně pevná a hutná, provedeme posyp hrubozrnným štěrkem, který chrání dlažbu před mrazovým zvětráváním. V zimě by totiž neodtékající voda mrazem zvětšila objem a mohla by dlažbu nadzvednout nebo i roztrhat.

Na drenážní štěrk se pokládá násypná vrstva písku vysoká zhruba 4 cm, opět zhutněná vibrační deskou, a teprve na ní se do další, asi 2 cm silné vrstvy stejně hrubého písku (frakce cca 5 mm), pokládají kamenné bloky. Zároveň musíme pamatovat na to, že u pochozí dlažby stačí 10 cm silná vrstva obkladového kamene, ale u zátěže osobními vozidly musí tloušťka minimálně dvojnásobná.
stavební materiál

Pokládka suchým způsobem je vhodná pouze pro kameny silné od 10 do 20 cm, u tenčích bloků musíme zvolit mokrý způsob pokládky buď do armovaného betonu s podkladovou vrstvou štěrkové drenáže, anebo do speciálního lepidla. Vždy však dbáme na dostatečný spád terénu, který by měl být v rozmezí od 2 do 4 stupňů.