Zvažujte dobře svou investici


Uvažujete nad tím, že si koneÄnÄ› koupíte své vlastní bydlení? Nebo sháníte pronájem nového bytu? PÅ™i VaÅ¡em rozhodování by urÄitÄ› mÄ›la hrát velkou roli energetická nároÄnost domu.  Ptáte se, co to vlastnÄ› je? Toto kritérium Vám ukazuje, jakou spotÅ™ebu elektÅ™iny, popřípadÄ› plynu budete mít po nastÄ›hování. MÄ›li byste proto dobÅ™e zvažovat toto kritérium, abyste neplatili horentní Äástky jen za provoz budovy. Každá nová budova tak musí mít speciální průkaz, který ukáže, jak moc zaplatíte za tyto poplatky.

Zvolte si tu nejlepší variantu

ProÄ platit více, když nemusíte? Budovy, které vyžadují vÄ›tší poplatky za osvÄ›tlení, vÄ›trání, ohÅ™ev vody Äi topení budou na trhu zÅ™ejmÄ› levnÄ›jší, protože po nich z tohoto důvodu klesne poptávka. Na Vás je potom rozhodnutí, zda investovat vÄ›tší poÄáteÄní kapitál do budovy, za kterou následnÄ› nebudete muset platit vysoké poplatky, nebo zda se spokojíte s budovou, která sice nestojí tolik finanÄních prostÅ™edků, ale bÄ›hem let, kdy na tomto místÄ› budete bydlet Äi provozovat své podnikání, zaplatíte vÄ›tší sumu za její provoz. ÄŒemu tedy dáte pÅ™ednost?