Univerzity třetího věku

Tak zrovna takto by mohl znít rozhovor se studentkou univerzity třetího věku. Dávno už neplatí, že babičky a dědečkové jsou tu jen pro to, aby pomáhali svým dětem s vnoučaty a pravnoučaty. Lidé se dožívají mnohem vyššího věku, než tomu bylo dřív a řada seniorů chce žít po odchodu do důchodu aktivně. To znamená mít čas pro sebe, pro své zájmy. A nemalá část z nich se rozhodne pro studium na univerzitě, ať už z touhy po dalších vědomostech či sociálním kontaktu.
prohlížení knihy
Kde můžete v ČR studovat na univerzitě třetího věku?
                Toto studium umožňuje například naše nejstarší univerzita, Univerzita Karlova v Praze. Kurzy pořádané touto univerzitou můžete navštěvovat na řadě jejích fakult, například na lékařské fakultě, přírodovědecké, filozofické či fakultě sociálních věd. Seznam nabízených kurzů najdete zpravidla na stránkách dané fakulty.
                Kurzy pro seniory dále nabízí Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě, Západočeská univerzita v Plzni či Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
profesor matematiky
              Jaké jsou podmínky studia na univerzitě třetího věku?
Existují dvě základní podmínky, které musíte splnit, abyste byli přijati ke studiu. Tou první je dokončené středoškolské vzdělání s maturitou (existují určité výjimky) a dále dosažení věkové hranice, buď 50 či 60 let, liší se podle konkrétní školy, na které byste měli případně zájem studovat. Kurzy bývají vypisovány na začátku jara a jejich kapacita je omezena. Zápisné se pohybuje mezi 100-600 korunami za semestr či rok studia. Standartní doba studia je tři roky. Pokud budete kurzy poctivě navštěvovat, zakončíte studium promocí a získáte osvědčení o absolvování studia.
Proč začít se studiem na univerzitě třetího věku?
starý pán
Toto studium je bezesporu jednou z možností, jak kvalitně naplnit čas v důchodu.  Podpoříte svou fyzickou a zejména psychickou činnost. Dozvíte se řadu novinek a zajímavých informací z daného oboru. Budete se setkávat s lidmi podobného věku a podobných zájmů. Být aktivní a trénovat mozek je jednoduše dobré v každém věku!