Moderní trendy ve vzdělávání dětí na základních školách: Noční můra rodičů a dětí

Přesto, že média neustále nabádají rodiče k tomu, aby se svými dětmi trávili více volného času, aby neproseděli většinu času u počítače, se vzdělávací systém už na prvním stupni základních škol změnil a ztížil natolik, že děti kvůli spoustě školním povinnostem nemají na nějaké venkovní radovánky s ostatními dětmi vůbec čas. Škola na děti v poslední době klade tak vysoké nároky a vyžaduje po nich takové znalosti, že jim mnohdy nezbývá nic jiného, než se jít po návratu ze školy opět učit. Současný způsob vzdělávání zatěžuje nejen děti samotné, ale i jejich rodiče.
otec píše s holčičkou
Základní školy přijaly za své tedy tyto trendy
:
·         Vzdělávací programy na počítačích
Dnes jsou počítače nezbytnou součástí vyučování už na 1.stupním základních škol. Počítače jsou vybaveny vzdělávacími programy, takže si na nich žáci procvičují český jazyk, anglický jazyk a matematiku. Procvičovat si tyto předměty tímto způsobem mají děti i doma, takže rodič je povinen pro přístup do těchto programů zadat pokaždé jiné heslo a zapamatovat si ho. Děti jsou v používání PC podporovány už i ve škole, přestože nás média upozorňují na zhoršení zraku u dětí.
·         Klasifikace žáka a zadání domácích úkolů na internetu
Na některých základních školách je dnes žákovským knížkám už definitivní konec. Dnes se rodiče, jejichž dítě žákovskou knížku nemá, o jeho prospěchu dozvídají na internetu, kde jsou dostupná procenta a průměr známek. Kromě klasifikace žáků zde mohou rodiče zjistit nejen domácí úkoly, ale také zde mohou dítěti napsat omluvenku nebo poslat vyučujícímu zprávu. Místo toho, aby rodiče jednoduše otevřeli žákovskou knížku a dozvěděli se tam vše, co potřebují, musí každý den zapnout PC a zadat další heslo, aby se do systému dostali a zjistili to. To každého rodiče jenom zdržuje, a ne vždy na nějaké to hledání školních záležitostí, má ihned po příchodu z práce, náladu.
·         Předtištěné otázky v písemných pracích a jejich vyhodnocování dle hodnotící škály
 Při ověřování znalostí, dostávají žáci papíry s předtištěnými otázkami a jejich odpovědi se jednotlivě bodují. Pokud však už celkově dosažený počet bodů žáka nezapadá do hodnotící škály, za který je ještě jednička, dostává žák automaticky sníženou známku. A jestliže jeho znalosti jsou takto ohodnoceny opakovaně, nejenže se tím stresuje a jeho motivace k učení klesá, ale už i rodič dává na modlení, aby jeho dítě uzavřelo ročník známkami, které společnost považuje za pěkné.
matematika a dítě
Ať už se vzdělávací systém na ZŠ zpřísnil kvůli zavedeným státním maturitám nebo ne, nezapomínejme na to, že žáci na 1. stupni ZŠ jsou stále ještě hravé děti. Neberme jim tedy jejich dětství a nezatěžujme jim jejich hlavičky pojmy, jako je např. korupce už ve 3. ročnících.  To si nechejme až na 5. nebo 6. ročníky.