Vysvětlování dětem není jednoduché….

Ať máme děti nebo ne, jistě nás napadá spousta otázek, na které neznáme odpovědi. Můžeme si být jistí jednou věcí, že se musíme spoléhat sami na sebe.  Zkušenosti a rady jsou samozřejmě k nezaplacení, ale ne na každé dítě fungují. Proto často slýcháme, že děti nejsou stejné a na každé platí něco jiného.

Dnes se ale zaměříme na určitou věc a tou je: JAKÝM ZPŮSOBEM DÍTĚTI VYSVĚTLUJEME, CO SMÍ A CO NE?

Jistě každý máme své metody, ať ty, co považujeme za správné nebo ty, které podědíme radou od babiček. Ne vždy jsou to ale metody správné nebo platné na naše dítko. Jak už jsme několikrát za život slyšeli, na každé dítě funguje něco jiného. Nicméně nám nezbývá jiná varianta, než zkoušet různé praktiky.

Dítě v úleku

JAK DÍTĚTI VYSVĚTLIT, CO SMÍ A CO NE?

  1. Dítěti po dobrém vysvětlíme, co je a co není správné a dítě pochopí.
  2. Dítěti po dobrém, ale důrazně vysvětlíme danou věc a vyčkáme na reakci.
  3. Dítěti důrazně a křikem vysvětlujeme, co smí a co ne.
  4. Dítěti s křikem, nadávkami snažíme vnutit to, co je správné
  5. Dítěti plácneme na zadek, protože jakákoliv promluva k němu je zbytečná a neefektivní.

Matka držící dítě za ruce

Zda máme takové dítě, které si po dobrém nechá vysvětlit, co smí a co ne, pak můžeme skákat metr vysoko. Ne každému rodiči se poštěstí mít tak poslušné dítě, které nemusíte stokrát okřikovat. Jestliže musíte důrazněji vysvětlovat cokoliv Vašemu dítěti, pak nezoufejte, nejste první ani poslední. Pořád důraznější vysvětlování neznamená konec světa.

Přicházíme k třetímu bodu, kde k vysvětlování jsme nuceni použít křik. Jestliže to nejde po dobrém, pak bohužel často rodiče používají domlouvání v podobě křiku. Bohužel to někdy nejde jiným způsobem, a tak si rodiče na dítko zakřičí. Mnozí z nás to známe, že někdy není jiné východisko. Jiní to odsuzují a kroutí hlavou, co jsme za rodiče. I přes veškeré úsilí a snahu se udržet, bohužel i během křiku na dítě ulítne nadávka. Jestliže se snažíme po několikáté dítěti vysvětlit jakoukoli věc, dítě neposlechne i přes důrazný zákaz, pak se může stát, že nám ulítne nadávka. I když nechceme, stalo se a pak toho velmi litujeme. Někdy se můžeme snažit jak chceme a bohužel nepomůže zvýšit hlas, ani křik nebo desetkrát napomínat. Pak ve většině případů naplácáme dítěti na zadek. Samozřejmě to není úplně správné, ale občas je to tak moc, že nejde jinak. Jako máme zastánce dát dítěti na zadek, tak i odpůrce.

Nezáleží na tom, zda máme jedno nebo více dětí. Vždy se snažíme vést dítě tím správným směrem. Jistě, že výchova není jednoduchá, ale velmi důležitá pro rozvoj našeho dítěte. To, jakým způsobem jednáme s naším dítkem, se v pozdějším věků může projevit na jeho chování. Nicméně je důležité k vysvětlování určitých věcí přistupovat rozumně. I když to někdy nejde okamžitě po dobrém, je zapotřebí mít u nějakou trpělivost. Ať se nám to líbí nebo ne, některé děti potřebují více času na pochopení. Další věcí a podstatnou je, že děti jsou rozdílné.

Milý rodičové, než použijete přísnější způsob vysvětlovaní, zkuste se zamyslet nad tím. Je možné, že někdy vysvětlujeme věci příliš složitě na to, aby to dítě pochopilo. Nicméně se někdy snažíme a děti jednoduše s námi chtějí cvičit a zkouší, co vydržíme. No není to nic nového, je ale otázkou, kam až dalece to necháme zajít.

TRPĚLIVOST, TRPĚLIVOST….. jednou Vás dítě poslechne, dejte mu čas.